بازسازی تفلون الوند

لوگوی بازسازی ظروف الوند

قیمت بازسازی ظروف تفلون

هزینه بازسازی انواع ظروف تفلون، گرانیتی، سرامیکی و … در کارخانه بازسازی ظروف تفلون الوند به شرح زیر است. قیمت بازسازی ظروف، براساس اندازه و سایز دهانه قابلمه و ظروف آورده شده است.

ردیف نوع خدمات قیمت تک (تومان)
1 یک رو گرانیت(داخل گرانیت و بیرون رنگ استاتیک) هر سانتیمتر 6,500
2 دو رو گرانیت هر سانتیمتر 8,500